saltar al contingut principal
URV

Llistat de cursos PROFID – suport a l’investigador 

Aquesta formació es realitza en col·laboració amb l'Institut de Ciències de l'Educació dins del Pla de Formació de Personal Docent i Investigador (PROFID).

Curs d'autoformació al Campus Virtual
Webinaris
 • Títol: Estrategias para optimizar los costes de publicación en acceso abierto

  Idioma: Castellà

  Data: 15/11/2021

  Hora: 15:30

  Durada: 1,5h

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Identificadors i perfils dels investigadors: ORCID, Scopus Author ID, Publons (WoS) i Google Scholar

  Idioma: Català

  Data: 25/11/2021

  Hora: 10:00

  Durada: 1,5h

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Gestió de dades de recerca: Principis FAIR, dipòsit en accés obert i pla de gestió de dades

  Idioma: Català

  Data: 01/12/2021

  Hora: 10:00

  Durada: 1,5h

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi. Versió Desktop)

  Idioma: Català

  Data: 15/12/2021

  Hora: 16:00

  Durada: 1,5h

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Publicar en acceso abierto: políticas, ayudas, herramientas y visibilidad en el repositorio institucional de la URV

  Idioma: Castellà

  Data: 17/01/2022

  Hora: 15:30

  Durada: 1,5h

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Identificadores digitales de los investigadores: ORCID, Scopus Author ID, Publons (WoS) y Google Scholar ID

  Idioma: Castellà

  Data: 26/01/2022

  Hora: 16:00

  Durada:

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Estratègies per optimitzar els costos de publicar en accés obert

  Idioma: Català

  Data: 08/02/2022

  Hora: 09:00

  Durada: 1,5h

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Taller pràctic per gestionar el meu perfil d'investigador/a: eines i serveis que ofereix el CRAI

  Idioma: Català

  Data: 21/02/2022

  Hora: 16:00

  Durada:

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Gestió de dades de recerca: Principis FAIR, dipòsit en accés obert i pla de gestió de dades

  Idioma: Català

  Data: 01/03/2022

  Hora: 09:00

  Durada: 1,5h

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Gestor de referencias bibliográficas: Mendeley (nivel básico-intermedio)

  Idioma: Castellà

  Data: 04/03/2022

  Hora: 09:30

  Durada:

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Identificadors digitals dels investigadors: ORCID, Scopus Author ID, Publons (WoS) i Google Scholar ID

  Idioma: Català

  Data:  10/03/2022

  Hora: 09:30

  Durada:

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Com t'ajuda Mendeley en la revisió sistemàtica de bibliografia

  Idioma:

  Data: 14/03/2022

  Hora: 16:00

  Durada:

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Taller pràctic per gestionar el meu perfil d'investigador/a: eines i serveis que ofereix el CRAI

  Idioma: Català

  Data: 21/03/2022

  Hora: 16:00

  Durada:

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Publicar en accés obert: Polítiques, ajuts eines i visibilitat al repositori institucional de la URV

  Idioma: Català

  Data: 26/04/2022

  Hora: 09:00

  Durada: 1,5h

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Estratègies per optimitzar els costos de publicar en accés obert

  Idioma: Català

  Data: 17/05/2022

  Hora: 10:00

  Durada: 1,5h

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS

 • Títol: Gestión de datos de investigación: Principios FAIR, deposito en acceso abierto y plan de gestión de datos

  Idioma: Castellà

  Data: 30/05/2022

  Hora: 15:30

  Durada: 1,5h

  Inscripcions: Inscripcions PDI, Inscripcions doctorands, Inscripcions PAS