Go to main contents
URV

Llibres de text

El CRAI Campus Sescelades disposa d'una àmplia col·lecció de llibres de text dels diferents plans d'estudis nacionals i estrangers ubicada a la segona planta.

Quadre de classificació

ETAPA EDUCATIVA TOPOGRÀFIC SIMPLE INFORMACIÓ ADDICIONAL
Educació infantil Globalitats =    + indicatiu d'edat
   Capacitats bàsiques
   Descoberta de l'entorn
   Llenguatge matemàtic + indicatiu d'edat
   Llenguatge musical + indicatiu d'edat
   Llenguatge verbal + indicatiu d'edat
Q = quadern d'activitats
GD = guia didàctitica
V = quadern de vacances
E.G.B. Inicial de l'assignatura + indicatiu de curs
Ex. N 3 = Naturals de tercer
Q = quadern d'activitats
GD = guia didàctitica
V = quadern de vacances
Educació primària PRI + Inicial de l'assignatura + indicatiu de curs
Ex. PRI MU 2 = Música de segon de primària
Q = quadern d'activitats
GD = guia didàctitica
V = quadern de vacances
E.S.O. ESO + Inicial de l'assignatura + indicatiu de curs
Ex. ESO H 1 = Història de primer d'ESO
Q = quadern d'activitats
GD = guia didàctitica
V = quadern de vacances
Batxillerat BAT + Inicial de l'assignatura + indicatiu de curs
Ex. BAT Q 3= Química de tercer de batxillerat
Q = quadern d'activitats
GD = guia didàctitica
V = quadern de vacances
B.U.P. Inicial de l'assignatura + indicatiu de curs
Ex. N 3 = Naturals de tercer de BUP
Q = quadern d'activitats
GD = guia didàctitica
V = quadern de vacances
C.O.U. Inicial de l'assignatura + C
Ex. M C = Matemàtiques de COU
Q = quadern d'activitats
GD = guia didàctitica
V = quadern de vacances
Formació professional Inicial de l'assignatura + indicatiu de curs + FP
Ex. F 2 FP = Física de segon de FP
Q = quadern d'activitats
GD = guia didàctitica
V = quadern de vacances
Plans d'estudis estrangers PEE + País + indicatiu de l'assignatura + indicatiu de curs
Ex. PEE F G 2= Globalitats de segon del pla d'estudis de França
Q = quadern d'activitats
GD = guia didàctitica
V = quadern de vacances