saltar al contingut principal
URV

Actes de reproducció parcial, distribució i comunicació per il·lustrar les activitats educatives

Suport docencia

a) Petits fragments d'obres i d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu

Concepte: extractes o porcions quantitativament poc rellevants respecte al conjunt de tota l'obra.

No necessiten autorització de l'autor o editor ni estan subjectes a remuneració equitativa sempre que es compleixin els requisits i finalitats següents:

  • Requisits:

- que siguin obres divulgades,

- que s'indiquin la font i el nom de l'autor de l'obra,

- que no tinguin la condició de llibre de text, manual universitari o publicació assimilada a aquests, a excepció de

   α) actes de reproducció per a la comunicació pública, inclòs el mateix acte de comunicació pública, que no suposin la posada a disposició ni permetin l'accés dels destinataris a l'obra o fragment,

   β) actes de distribució de còpies exclusivament entre el personal investigador col·laborador de cada projecte d'investigació, quan sigui necessari per al desenvolupament del projecte.

  • Finalitats: docència presencial o a distància o investigació científica, en cap cas no pot ser comercial.
b) Capítol d'un llibre, article d'una revista o extensió equivalent d'una publicació assimilada a una revista (p. ex. una miscel·lània), o extensió assimilable al 10% del total d'una obra, independentment de si la reproducció es fa en una o moltes vegades

No necessiten autorització de l'autor ni de l'editor, però aquests tenen un dret irrenunciable a percebre dels centres usuaris una remuneració equitativa, que s'ha de fer efectiva a través de les entitats de gestió

  • Requisits:

- que els actes de reproducció parcial, distribució i comunicació es realitzin en universitats o centres públics d'investigació, pel seu personal i amb els mitjans i instruments propis,

- que la distribució de les còpies parcials s'efectuï exclusivament entre els estudiants i el personal docent o investigador del centre en què s'efectua la reproducció o que només els estudiants i el personal docent o investigador del centre en què s'efectuï la reproducció parcial de l'obra hi puguin tenir accés a través de les xarxes internes i tancades a les que únicament hi puguin accedir ells com a beneficiaris o en el marc d'un programa d'educació a distància ofert pel susdit centre docent.

  • Finalitats: docència o investigació científica.
  • Excepcions:

- que hi hagi un acord específic entre el titular del dret de propietat intel·lectual i el centre universitari o organisme d'investigació. No obstant això, es recomana fer sempre enllaços i no utilitzar PDF. En cas de dubte podeu dirigir-vos a Pregunt@.

- que el centre universitari o organisme d'investigació sigui el titular dels corresponents drets de propietat intel·lectual sobre les obres reproduïdes, distribuïdes i comunicades públicament de forma parcial.