saltar al contingut principal
URV

Carnet de préstec

 • El servei de préstec és personal i intransferible
 • El servei de préstec del CRAI es formalitza mitjançant el carnet de la URV o qualsevol altre document que acrediti la condició d’usuari del CRAI i doni dret a utilitzar el servei de préstec.
  • Carnet de la URV: carnet que es facilita quan s’ingressa a la Universitat, via matrícula (estudiants) o per incorporació a la comunitat universitària (PDI o PTGAS),

  • Targeta Universitària digital URV: L'aplicació app URV - Univ. Rovira i Virgili dona accés al carnet digital URV. Mitjançant aquest format de tarjeta la comunitat URV pot identificar-se per accedir CRAI. El col·lectiu Alumni només té aquesta tipologia de carnet URV

  • Carnet d’amics i amigues i Carnet Iubilo: carnet que es facilita als usuaris que s’associen a Amics i Amigues de la URV. En el cas de Iubilo quan passen a formar part d’aquest col·lectiu. 

  • Usuaris d’altres universitats: carnet de la universitat de procedència.

  • Usuaris amb conveni: carnet de col·legiat o document que acrediti la vinculació de l’usuari amb la institució signatària del conveni amb la URV que dóna dret a l’ús del servei de préstec.

 • El titular del carnet és responsable del seu ús i, per tant, en cas de pèrdua o sostracció ha d’adreçar-se al Punt d'Atenció a l'Usuari o al taulell d’informació i préstec del CRAI
 • L’usuari autoritzat a fer ús del servei de préstec de documents, espais i equipaments ha d’acceptar les condicions del servei de préstec