saltar al contingut principal
URV

Compromisos específics del CRAI

 • Respondre les consultes del servei Pregunt@ en un termini màxim de 72 h en el 95% dels casos, com a mínim.
 • Rebre els documents adquirits als diversos proveïdors en un termini mitjà de 35 dies.
 • Catalogar la bibliografia bàsica que arriba per compra al CRAI en un termini màxim de 9 dies en el 90% dels casos, com a mínim. 
 • Trametre a la biblioteca subministradora les sol·licituds de préstec interbibliotecari en un termini màxim de 3 dies hàbils des que l'usuari fa la sol·licitud en el 80% dels casos, com a mínim.
 • Garantir que el nombre màxim de participants en els grups de conversa d'anglès en els diversos nivells sigui de 8 persones en el 95% dels casos, com a mínim.
 • Obtenir un grau mig de satisfacció dels usuaris amb les instal·lacions i els equipaments del CRAI, en l'enquesta de satisfacció d'usuaris, igual o superior al 7,5.
 • Obtenir un grau mig de satisfacció dels estudiants en les sessions de formació corresponents a la competència transversal CT2 que realitza el CRAI igual o superior a 7,5.
 • Obtenir un grau mig de satisfacció dels usuaris amb el servei rebut de la Factoria, en l'enquesta de satisfacció d'usuaris, igual o superior a 7,5.
 • Disposar d'un mínim de tres càrregues anuals dels recursos documentals del CRAI de la URV a WorldCat Local (OCLC).
 • Obtenir un grau mig de satisfacció dels usuaris amb el personal del CRAI, en l'enquesta de satisfacció d'usuaris, igual o superior a 7,5. 
 • Obtenir un grau mig ponderat de satisfacció del PDI amb la formació del CRAI, en el marc del programa PROFID, igual o superior a 7,5.
 • Obtenir un grau mig de satisfacció dels usuaris amb el préstec, en l'enquesta de satisfacció d'usuaris, igual o superior a 7,5.
 • Respondre les consultes de l'àmbit de suport a la recerca en un màxim de 72 hores en el 80% dels casos.
 • Mantenir o reduir la despesa per ús, entre dos anys consecutius, de les bases de dades subscrites des de la URV en el 75% dels casos.