saltar al contingut principal
URV

Renovacions

Préstec de documents

Consulteu la guia Com renovar els vostres préstecs

De documents:

  • De documents URV:

L’usuari pot renovar els documents que té en préstec, abans que es compleixi la data de devolució, fins a un màxim de 6 vegades i pel mateix termini de temps que se li ha prestat inicialment, si els documents no han estat reservats per un altre usuari. Cal fer-ho a través de la web mitjançant l’opció del catàleg o bé adreçant-se al taulell de préstec del CRAI.

  • De documents PUC:

L’usuari pot renovar els documents que té en préstec fins a 6 vegades, sempre i quan no hagin estat reservats per un altre usuari i la renovació es faci dins del termini de préstec.

  • De documents PI/SOD:

L’usuari cal que s’adreci al Servei de préstec interbibliotecari per tal de preguntar si és possible 1 renovació del document que té en préstec interbibliotecari.

D'espais:

L’usuari NO pot renovar el préstec d’un espai de treball en grup.

D'equipaments:

  • Dins de les instal·lacions del CRAI:

L’usuari pot renovar 1 vegada l’equipament que té en préstec, abans que es compleixi el termini de devolució pel mateix termini que se li ha prestat inicialment. Cal fer-ho a través de la web mitjançant l’opció del catàleg o bé adreçant-se al taulell de préstec del CRAI.

  • Fora de les instal·lacions del CRAI:

L'usuari pot renovar 1 vegada l'equipament que té en préstec, abans que es compleixi el termini de devolució pel mateix termini que se li ha prestat inicialment. Cal fer-ho a través de la web mitjançant l'opció del catàleg o bé adreçant-se al taulell de préstec del CRAI.