saltar al contingut principal
URV

Citacions

Suport docencia

Concepte: inclusió en una obra pròpia de fragments d'obres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu per a la seva referència o també per a l'anàlisi, comentari o judici crític.

No necessiten autorització ni estan subjectes a remuneració equitativa sempre que es compleixin els requisits i finalitats següents:

  • Requisits:

- que siguin obres divulgades,

- que s'indiquin la font i el nom de l'autor de l'obra, si és possible.

- que la inclusió sigui en una obra pròpia

  • Finalitats: docència o investigació