saltar al contingut principal
URV

Suport a l'elaboració de materials docents i treballs acadèmics

La Factoria ofereix:

 • Préstec de material audiovisual (càmeres de vídeo, càmeres de fotos i gravadores d'àudio)
 • Ús d'equipament tecnològic i multimèdia (PC, cabines de treball, escàner, càmeres web, gravadores de DVD, etc.)
 • Ús de programari específic (edició de vídeo, foto i àudio, disseny i maquetació de documents, etc.)
 • Assessorament personalitzat (programari específic, ús del campus virtual, eines web 2.0, etc.)
 • Accions formatives vinculades a competències digitals (elaboració de presentacions, ús de pissarra digital interactiva, etc.)

Ets PDI? La Factoria et pot donar suport en: 

 • L'elaboració de materials docents
 • L'edició d'imatges i vídeos didàctics per a la docència
 • La digitalització de documentació
 • L'emmagatzematge de continguts
 • La conversió d'arxius en diferents formats
 • La creació de presentacions per a ponències i cartells per a jornades i congressos
 • La creació de diagrames i mapes de conceptes.

Ets estudiant? La Factoria et pot donar suport en:

 • La utilització de programari i eines específiques per a l'elaboració de treballs acadèmics
 • La utilització correcta del material de gravació (càmeres de vídeo, càmeres de fotos, gravadores d'àudio) i la seva posterior edició.
 • El coneixement d'eines que millorin la presentació dels treballs acadèmics (presentacions en línia, tractament d'imatges, etc.).
 • La digitalització de documentació necessària per als treballs.

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunt@

A més, a la Factoria virtual trobareu un espai actiu d'informació i treball online en temes vinculats amb les TIC i les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).