saltar al contingut principal
URV

Preguntes d'ús freqüent

Suport docencia

1.‐ Ja que l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle) és un lloc privat entre professor i estudiants, puc penjar qualsevol material (llibre, article, document...) independentment de si està sotmès a la normativa de propietat intel·lectual o no?

2.‐ Si sóc l'autor d'un material (llibre, article, document...) puc escanejar‐lo i posar‐lo a disposició dels estudiants a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle)?

3.‐ Si l'autor d'un material (llibre, article, document...) em dóna permís, puc posar una obra seva a l'abast dels meus estudiants a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle)?

4.‐ Les revistes digitals que la URV adquireix es poden publicar a l'espai de l'assignatura a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle)?

5.‐ Les revistes en format paper que la URV adquireix es poden escanejar i publicar a l'espai de l'assignatura a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle)?

6.‐ Encara que una obra tingui els drets reservats, puc escanejar‐ne i penjar‐ne una part per als estudiants a l'espai de l'assignatura a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle), emparant‐ me en el límit de cita i/o d'il·lustració de l'ensenyament?

7.‐ Si en un material (llibre, article, document...) no consta si té o no els drets reservats, puc fer‐lo servir lliurement?

8.‐ Com puc saber si un material no té cap dret reservat i, per tant, el puc fer servir lliurement?

9.‐ Si una obra està sota llicència Creative Commons, puc escanejar‐la i posar‐la a l'abast dels meus estudiants a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle)?

10.‐ Si un material està disponible en una web pública el puc descarregar i posar a l'abast dels meus estudiants a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle)?

11.‐ Si un material està disponible en una web pública, el puc enllaçar des de l'espai de l'assignatura a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle) i posar‐lo així a l'abast dels meus estudiants?

12.- Puc penjar al Moodle treballs dels estudiants a disposició de la resta d'estudiants?

13.- Puc introduir en un material docent una imatge trobada en Internet I penjar el material al Moodle?

14.- Puc introduir en un examen online a Moodle amb imatges trobades a Internet per la seva anàlisi?

15.‐ Quines conseqüències té el no respectar els drets de propietat intel·lectual?Suport docencia


1.‐ Ja que l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle) és un lloc privat entre professor i estudiants, puc penjar qualsevol material (llibre, article, document...) independentment de si està sotmès a la normativa de propietat intel·lectual o no?

No, l'ús de material en l'Entorn Virtual de Formació de la URV, independentment de la seva privadesa, ha de respectar necessàriament els drets de propietat intel·lectual del material.

2.‐ Si sóc l'autor d'un material (llibre, article, document...) puc escanejar‐lo i posar‐lo a disposició dels estudiants a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle)?

No necessàriament. Si, com autor, has cedit en exclusiva els drets d'explotació (per exemple, si en publicar un llibre has cedit els drets d'explotació a l'editorial) has de tenir un permís per escrit del propietari dels drets d'explotació. No obstant això, cal indicar que moltes revistes permeten que els autors puguin fer ús de les publicacions per a la docència.

3.‐ Si l'autor d'un material (llibre, article, document...) em dóna permís, puc posar una obra seva a l'abast dels meus estudiants a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle)?

No necessàriament. Si l'autor ha cedit en exclusiva els drets d'explotació (per exemple, si en publicar un llibre ha cedit els drets d'explotació a l'editorial), has de tenir un permís per escrit del propietari dels drets d'explotació.

4.‐ Les revistes digitals que la URV adquireix es poden publicar a l'espai de l'assignatura a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle)?

Pel que fa a l'ús dels articles a webs docents i dossiers electrònics o impresos, la solució adient és posar un enllaç a l'article, però no descarregar l'article i pujar‐lo a l'espai. No obstant això, sempre has de referenciar i citar la font del material que enllacis.

En cas de dubte sobre un article o revista concret, pots dirigir-te a Pregunt@.

5.‐ Les revistes en format paper que la URV adquireix es poden escanejar i publicar a l'espai de l'assignatura a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle)?

No, atès que la compra del format en paper no atorga drets d'explotació. Només es podria fer en cas que el titular dels drets, generalment l'editor, ho especifiqués clara i expressament. En cas de dubte sobre un article o revista concret, pots dirigir-te a Pregunt@.

6.‐ Encara que una obra tingui els drets reservats, puc escanejar‐ne i penjar‐ne una part per als estudiants a l'espai de l'assignatura a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle), emparant‐ me en el límit de cita i/o d'il·lustració de l'ensenyament?

Emparant-te en el dret de cita, encara que l'obra estigui protegida, ho pots fer, però, només pots introduir‐ne fragments, i sempre com una part d'un material elaborat per tu i correctament citat i referenciat. Aquests fragments han de tenir l'objectiu de validar o fonamentar el teu discurs, però mai poden constituir el discurs que es posa a disposició dels estudiants. Amb aquest objectiu els fragments han d'estar sempre degudament referenciats.

També és possible introduir una obra aïllada de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu en un material propi sempre que s'empri com a cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític.

Pel que fa a la il·lustració de l'ensenyament, és possible reproduir, distribuir i fer comunicació pública de petits fragments o d'una obra aïllada de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que no provinguin d'un llibre de text o d'un manual universitari, i aquests actes es facin per il·lustrar les activitats educatives a les aules. No són objecte d'aquest dret d'il·lustració de l'ensenyament les partitures musicals, les obres d'un sols ús, ni les compilacions o agrupacions de fragments d'obres o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu.

Arran el contracte signat per la URV amb CEDRO pots dipositar lliurament a l'espai d'assignatura a l'Entorn Virtual de Formació (Moodle) un capítol d'un llibre, un article d'una revista o extensió equivalent d'una publicació assimilada a revista (p. Ex. una miscel·lània), o extensió assimilable al 10% del total d'una obra, això sí sempre citant i referenciant la font per respectar-ne l'autoria.

7.‐ Si en un material (llibre, article, document...) no consta si té o no els drets reservats, puc fer‐lo servir lliurement?

No, en cas que un material no ho indiqui s'ha de tractar com si tingués tots els drets reservats.

8.‐ Com puc saber si un material no té cap dret reservat i, per tant, el puc fer servir lliurement?

És material de domini públic el següent:

  • Contingut dels diaris oficials DOUE, BOE, DOGC, BOP, FOU...
  • El text de resolucions d'òrgans jurisdiccionals recollit a les bases de dades públiques (exemple: CENDOJ). Les sentencies recuperades de bases de dades privades tenen els drets reservats (exemple:  ARANZADI WESTLAW).
  • Obres que, degut a la seva antiguitat, siguin de domini públic. És a dir, quan l'autor ha mort fa més de 70 anys -o més de 80 anys en cas d'autors europeus morts abans del

1987‐. Aquesta possibilitat es pot consultar a la URL: http://www.outofcopyright.eu. Cal tenir en compte que una obra derivada (traduccions, adaptacions, compendis...) té els seus propis drets, diferents  de l'original (per exemple una traducció d'una obra de Shakespeare).

Si fas servir un material, encara que aquest no tingui cap dret reservat, sempre has de referenciar i citar la font per tal de respectar‐ne l'autoria. El dret moral de reconeixement no caduca mai.

9.‐ Si una obra està sota llicència Creative Commons, puc escanejar‐la i posar‐la a l'abast dels meus estudiants a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle)?

El contingut publicat sota llicència Creative Commons pot tenir alguns drets reservats, que s'han de respectar. Aquests drets varien segons el material estigui cobert per una o altra de les sis llicències Creative Commons. No obstant això, l'ús que se'n fa a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle), és a dir, reproduir i comunicar públicament sense finalitat comercial, està permès a qualsevol de les sis llicències.

La informació concreta sobre el que permet fer cadascuna d'aquestes sis llicències es pot trobar a http://creativecommons.org/licenses/.

Recorda que si fas servir un material, sempre has de referenciar i citar la font per tal de respectar‐ne l'autoria.

10.‐ Si un material està disponible en una web pública, el puc descarregar i posar a l'abast dels meus estudiants a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle)?

No, has de respectar necessàriament els drets reservats que tinguin els materials. El que sí pots fer és enllaçar‐los des de l'Entorn Virtual de Formació (que es visualitzi en una nova finestra, deixant clar d'aquesta manera que aquest material és aliè) i sempre referenciant‐ne i citant‐ne la font. No obstant això, si fas l'enllaç i reps una notificació del propietari dels drets d'explotació del material indicant que la web que estàs enllaçant ha publicat el seu material sense el seu consentiment, has de retirar l'enllaç.

D'altra banda, has de tenir en compte que es considera una pràctica ètica no enllaçar directament els documents d'un lloc web, sinó enllaçar la plana principal del lloc web on es troba el document. Alguns llocs web, fins i tot, expliciten que no permeten enllaçar els seus documents directament (Deep linking).

11.‐ Si un material està disponible en una web pública, el puc enllaçar des de l'espai de l'assignatura a l'Entorn Virtual de Formació de la URV (Moodle) i posar‐lo així a l'abast dels meus estudiants?

Sí, però l'enllaç has de fer‐lo de forma que es visualitzi en una nova finestra i sempre referenciant‐ne i citant‐ne la font. Si fas l'enllaç i reps una notificació del propietari dels drets d'explotació del material que la web que estàs enllaçant ha publicat el seu material sense el seu consentiment, has de retirar l'enllaç.

D'altra banda, has de tenir en compte que es considera una pràctica ètica no enllaçar directament els documents d'un lloc web, sinó enllaçar la plana principal del lloc web on es troba el document. Alguns llocs web, fins i tot, expliciten que no permeten enllaçar els seus documents directament (Deep linking).

12.- Puc penjar al Moodle treballs dels estudiants a disposició de la resta d'estudiants?

Aquesta acció requereix l'autorització prèvia de l'estudiant autor del treball i referenciar-lo i citar-lo per tal de respectar-ne l'autoria.

13.- Puc introduir en un material docent una imatge trobada en Internet I penjar el material al Moodle?

Les imatges, dibuixos i les obres fotografies (no les meres fotografies) són objecte de propietat intel·lectual i per tant s'han de respectar els drets d'autoria i explotació que pugin tenir.

No obstant emparats en el dret de cita, sí que es poden incloure en un material, sempre que s'incloguin com a cita, per a anàlisi, comentari o judici crític (no amb una finalitat decorativa) i se citi l'autoria i la font. No obstant això, és recomanable fer servir repositoris d'imatges lliures o la cerca de Google avançada per trobar imatges sense drets reservats.

14.- Puc introduir en un examen online a Moodle amb imatges trobades a Internet per la seva anàlisi?

Les imatges, dibuixos i les obres fotografies (no les meres fotografies) són objecte de propietat intel·lectual i, per tant, s'han de respectar els drets d'autoria i explotació que puguin tenir.

No obstant emparats en el dret de cita, sí que es podrien incloure en un examen per a la seva anàlisi, comentari o judici crític (no amb una finalitat decorativa) i se citi l'autoria i la font. No obstant això, és recomanable fer servir repositoris d'imatges lliures o la cerca de Google avançada per trobar imatges sense drets reservats.

15.‐ Quines conseqüències té el no respectar els drets de propietat intel·lectual?

La vulneració dels drets de propietat intel·lectual comporta, en cas de denúncia, l'obligació immediata de cessar l'actuació que infringeix aquests drets, així com d'indemnitzar el seu titular, indemnització que inclou danys materials i morals, pèrdues, guanys deixats d'ingressar, penalització i costes d'investigació.  Si  la URV és demandada a conseqüència d'una actuació del personal al seu servei, la Universitat, a través del procediment establert a l'article 145 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, els exigirà aquesta responsabilitat, sense perjudici de la incoació de l'expedient disciplinari pertinent.