saltar al contingut principal
URV

Incidències en el servei de préstec

Préstec de documents

 • L’usuari que rep un document en préstec, un espai o un equipament ha de vetllar per la seva integritat i bona conservació i advertir el personal del CRAI de qualsevol desperfecte que hagi observat en el document, l’espai o l’equipament.
 • L’usuari té l’obligació de retornar el document, l’espai (clau o targeta) o l’equipament al taulell de préstec del CRAI quan finalitzi el termini de préstec en les mateixes condicions en què se li ha prestat.
 • Els documents i equipaments no retornats dins del termini establert són reclamats a l’usuari d’acord amb les dades personals de què es disposa, per la qual cosa l’usuari té l’obligació d’actualitzar-les.
 • En cas de retard en la devolució de documents, espais i equipaments, comporta la suspensió del dret al servei de préstec durant el període determinat que varia segons el tipus de préstec:
  • 1 dia de suspensió del servei de préstec per document i dia de retard: per als llibres i per als documents audiovisuals sense restriccions. (Tipus A i D). 
  • 3 dies de suspensió del servei de préstec per document i dia de retard: per als documents de bibliografia bàsica i de préstec especial. (Tipus B).
  • 3 dies de suspensió del servei de préstec per equipament i dia de retard: per als equipaments amb préstec fora de les instal·lacions del CRAI. (Tipus C).
  • 3 dies de suspensió del servei de préstec per espais de treball en grup i hora de retard: per als espais de treball en grup. (Tipus C).
 • En cas de pèrdua o deteriorament d'un document o equipament en préstec, l'usuari està obligat a substituir-lo per un altre exemplar de la mateixa edició o equipament igual. Si el document o equipament que s'ha de restituir està exhaurit, l'usuari n'ha d'adquirir un altre de característiques similars o fer-se càrrec de les despeses del cost de reposició o reparació. Fins que això no es compleixi, l'usuari no pot fer ús del servei de préstec, sens perjudici de les faltes previstes al Reglament de règim disciplinari dels estudiants i de les accions legals que la URV pugui emprendre.

Per més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunt@.