saltar al contingut principal
URV

Incidències en el servei de préstec

Préstec de documents

  • L’usuari que rep un document en préstec, un espai o un equipament ha de vetllar per la seva integritat i bona conservació i advertir el personal del CRAI de qualsevol desperfecte que hagi observat en el document, l’espai o l’equipament.
  • L’usuari té l’obligació de retornar el document, l’espai (clau o targeta) o l’equipament al taulell de préstec del CRAI quan finalitzi el termini de préstec en les mateixes condicions en què se li ha prestat.
  • Els documents i equipaments no retornats dins del termini establert són reclamats a l’usuari d’acord amb les dades personals de què es disposa, per la qual cosa l’usuari té l’obligació d’actualitzar-les.
  • En cas de retard en la devolució de documents, espais i equipaments, s’apliquen punts per retard per dia o per hora segons la tipologia que sigui:

- 1 punt de retard per document i dia: per als llibres i per als documents audiovisuals sense restriccions.

- 3 punts de retard per document i dia: per als documents de bibliografia bàsica i de préstec especial.

- 3 punts per hora: per als espais i equipaments amb préstec dins les instal·lacions del CRAI (espais de treball en grup, ordinador portàtil, videoconferència i petits equipaments).

- 5 punts per dia: pels equipaments amb préstec fora de les instal·lacions del CRAI (lector de llibres digitals i equipament audiovisual de factoria).

  • L’usuari pot utilitzar el servei de préstec mentre no superi els 20 punts per retard. Si ultrapassa els 20 punts, se li bloqueja el servei de préstec d’acord amb els criteris següents:

- S’aplica per dies naturals i d’igual manera a tots els CRAI de la URV.

- Els punts per retard en la devolució de documents, espais i equipaments s’acumulen al llarg del curs acadèmic.

- Si l’usuari acumula més de 20 punts de retard, se li bloqueja el servei de préstec durant 30 dies.

- Cada bloc de més de 20 punts de retard fa incrementar el bloqueig del servei de préstec en 30 dies. De manera que:

21 punts de retard = 30 dies sense servei de préstec

42 punts de retard = 60 dies sense servei de préstec

63 punts de retard = 90 dies sense servei de préstec

etc.

  • Si l’usuari no ha ultrapassat més de 20 punts de retard, aquests queden condonats a ’inici del nou curs acadèmic. Si l’usuari tenia bloquejat el préstec al curs anterior, aquest es manté fins a la data de venciment.
  • En cas de pèrdua o deteriorament d’un document o equipament en préstec, l’usuari està obligat a substituir-lo per un altre exemplar de la mateixa edició o equipament igual. Si el document o equipament que s’ha de restituir està exhaurit, l’usuari n’ha d’adquirir un altre de característiques similars o fer-se càrrec de les despeses del cost de reposició. Fins que això no es compleixi, l’usuari no pot fer ús del servei de préstec, sens perjudici de les faltes previstes al Reglament de règim disciplinari dels estudiants i de les accions legals que la URV pugui emprendre.

Per més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunt@.