saltar al contingut principal
URV

Usuaris del servei de préstec

Préstec de documents

Tenen la condició d’usuari del servei de préstec:

  • els estudiants,
  • el personal docent i investigador i
  • el personal d’administració i serveis de la URV,
  • així com aquelles altres persones expressament autoritzades o que pertanyin a entitats amb les quals la URV hagi establert un conveni o acord per a la utilització d’algun dels serveis de préstec.