saltar al contingut principal
URV

Enquestes del CRAI

El CRAI considera que l'element clau per establir i fomentar una cultura de millora contínua es conèixer l'opinió i la satisfacció dels seus usuaris sobre el CRAI.

Els resultats obtinguts són una peça clau del procés continu de millora dels recursos i serveis del CRAI.

Enquesta de satisfacció d'usuaris amb el CRAI

El CRAI elabora, periòdicament, enquestes de satisfacció d'usuaris, de caràcter general adreçades a diferents col·lectius de la comunitat universitària.

Les enquestes tenen l'objectiu de conèixer el grau de satisfacció de cada col·lectiu al que s'adreça pel fa al Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació.

S'han realitzat enquestes adreçades a:

  • Estudiants: 2011, 2013, 2015 i 2019
  • PDI: 2013, 2017 i 2021

Enquesta de satisfacció d'usuaris del CRAI adreçada als estudiants (curs acadèmic 2022-23). A fi de promoure'n la participació i agrair la resposta de l'enquesta, se sortejarà una tauleta tàctil entre tots els estudiants que hi participin. Consulta les bases del sorteig

Dades per al sorteig d'una tauleta digital entre els participants en l'enquesta d'estudiants:

Altres enquestes

El CRAI realitza també enquestes de valoració dels seus recursos i serveis.

  • Enquestes de formació: adreçades als assistents dels cursos de formació per conèixer l'opinió dels usuaris i millorar aspectes del curs per a properes edicions.
  • Enquesta del servei de préstec interbibliotecari i obtenció de documents per avaluar el nivell de satisfacció dels usuaris que han fet ús d'aquest servei. Més informació.
  • Enquestes a les xarxes socials: per conèixer l'opinió dels seguidors de les xarxes socials del CRAI o el coneixement dels seguidors en algun recurs o servei.