saltar al contingut principal
URV

Aspectes a destacar de la legislació vigent

Suport docencia

La Llei 21/2014 de 4 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, ha modificat substancialment l'article 32 sobre cites i ressenyes i il·lustració amb finalitats educatives o d'investigació científica.

La principal implicació a tenir amb compte en relació a la publicació de materials docents és saber distingir entre les citacions i els actes de reproducció, distribució i comunicació pública per il·lustrar les activitats, així com educatives.